Idealan raspored utičnica po prostorijama [sa šemama]

Idealan raspored utičnica po prostorijama [sa šemama]

Pozicioniranje električnih utičnica je jedna od prvih stavki koje treba osmisliti pre početka izvođenja radova na renoviranju. Kako bi precizno i efikasno pozicionirali električne utičnice neophodno je prethodno detaljno razraditi projekat enterijera.

Od posebne važnosti su pozicije ugradnih i fiksnih električnih urađaja, najveći broj ovakvih uređaja nalazi se u kuhinji, pa je detaljan projekat kuhinje posebno bitan kako bi se izbegle komplikacije pri kasnijim fazama izvođenja. Pri osmišljanju rasporeda utičnica treba imati na umu i eventualne prenamene određenih prostora u budućnosti, pa po potrebi predvideti nešto više utičnica, jer su troškovi dodavanja nekoliko utičnica u ovoj fazi zanemarljivi, a njihovo naknadno dodavanje je komplikovano i zahteva štemovanje gotovih zidova.

Radi lakšeg sagledavanja ovog projekta odlučili smo da napravimo kategorizaciju utičnica po njihovoj nameni:

  • Namenske utičnice – Utičnice namenjene određenom ugradnom/fiksnom aparatu
  • Lokalne utičnice – Utičnice namenjene slobodnim uređajima čiju poziciju diktira položaj nameštaja
  • Servisne/slobodne utičnice – Utičnice koje se nalaze u prostoru i primarno služe za servisne delatnosti, odnosno uključivanje aprata za čišćenje poput usisivača

Opšta pravila pozicioniranja utičnica

Važeći evropski standard za pozicioniranje utičnica DIN 18015-3: 2016-09 preporučuje pozicioniranje utičnica u visini od 30cm od kote gotovog poda i na minimalnoj udaljenosti od 10cm od vrata i prozora. Izuzetak su lokalne utičnice u kuhinji koje se montiraju iznad nivoa radne ploče, obično na visini od oko 105cm od poda, kao i utičnice u kupatilima koje se izvode na visini iznad 90cm.
 

Utičnice DIN 18015-3 standard
izvor: Jung, Schalksmühle

Utičnice u kuhinji

Kuhinja je prostorija u kojoj se nalazi najviše elektroinstalacija i zahteva posebnu pažnju kako bi u izvođenju sve došlo na svoje mesto.

Utičnice u kuhinji
izvor: vimar.com

Namenske utičnice u kuhinji

Postoji nekoliko pristupa pozicioniranju utičnica za ugradne kuhinjske uređaje. Pristup koji smo mi usvojili kao najlogičniji jeste pozicioniranje utičnica u susedni element kuhinje u odnosu na sam uređaj. Ovakva pozicija omogućava lak pristup radi isključenja uređaja iz utičnice u slučaju kvara ili za potrebe održavanja. Ukoliko okolnosti zahtevaju montažu utičnice direktno iza samog uređaja vodite računa da predvidite dovoljnu dubinu kuhinje kako uređaj zadnjom stranom ne bi udarao u priključak za struju. Ukoliko dimenzije materijala radne ploče dozvoljavaju, preporučujemo dubinu kuhinje od 65cm, kako zbog veće površine, tako i zbog veće slobode u planiranju instalacija iza uređaja. Naravno treba se voditi logikom i zdravim razumom pa utičnice odvojiti od instalacija vodovoda za sudoperu i sudo mašinu minimalno 20cm.

Utičnice za uređaje ugrađene u donje kuhinjske elemente treba postaviti na visini od 30cm od gotovog poda, sem ako specifikacija uređaja ne zahteva drugačiju poziciju.

Priključak za aspirator, u zavisnosti od modela, može biti putem utičnice ili direktno preko napojnog kabla. Proizvođači uglavnom preporučuju povezivanje preko utičnice zbog lakšeg servisiranja uređaja. Visina priključka za aspirator zavisi od tačne visine samog aspiratora i obično se kreće oko 180cm od kote gotovog poda. Ukoliko se povezivanje vrši preko utičnice ista mora biti dostupna i posle ugradnje uređaja. 

Raspored utičnica u kuhinji

Lokalne utičnice u kuhinji

Lokalne utičnice u kuhinji obično se koriste za male kućne aparate. Postoji nekoliko opcija za ugradnju, ali se položaj uvek vezuje za slobodan deo kuhinjske radne ploče. Tradicinalna pozicija je na zidu između gornjih i donjih kuhinjskih elemenata i utičnica se u ovom slučaju ugrađuje na visini od 10 do 15cm od visine radne ploče, tj. na oko 105cm od poda. U skorije vreme sve je popularnije ugrađivanje utičnica u samu radnu ploču u vidu Pop up utičnica. Iako zahtevaju nešto prostora ispod radne ploče za montažu ovakve utičnice su izuzetno dekorativne i funkcionalne.

Lokalne utičnice u kuhinji
izvor: vimar.com
Pop-up kuhinjska utičnica
izvor:evoline.co.uk

Servisne utičnice u kuhinji

Servisne utičnice u kuhinji predvideti tako da cela prostorija bude “pokrivena”, okvirno pravilo kojim se možete voditi je da servisne utičnice budu na međusobnom rastojanju od maksimalno 3m. Najzgodnije je i vizuelno najprihvatljivije da utičnice budu vezane za početak zida, na primer na 15cm od vrata ili kraja zida. Ovako se postiže poravnanje sa prekidačima koji se pozicioniraju i istoj vertikaloj osi kao i uravnotežen ritam utičnica kroz ceo stan.

Pozicioniranje utičnica
izvor: vimar.com

Utičnice u dnevnoj sobi

Kako je broj multimedijalnih uređaja u domu sve veći, elektroinstalacije u dnevnoj sobi zahtevaju dosta planiranja kako bi se izbegla upotreba gomile neurednih produžnih kablova u budućnosti.

Utičnice u dnevnoj sobi
izvor: vimar.com

Namenske utičnice u dnevnoj sobi

Najbitnije je svakako adekvatno postaviti utičnice za sistem kućne zabave, odnosno pre svega za TV uređaj. Naša preporuka je da za TV i prateće uređaje predvidimo minimalno dve M7 utičnice na različitim visinama, posebno ako se sam TV uređaj kači na zid. Više o tipovima utičnica, modulima i skraćenicama za iste možete pročitati u našem tekstu o elektro galanteriji.

Prvi modul utičnica postavlja se direktno iza TV-a, pri pozicioniranju voditi računa o položaju i načinu kačenja zidnog nosača ukoliko isti postoji. Ove utičnice su prvenstveno namenjene za TV, ali i za potencijalno dodavanje malih pratećih uređaja koji mogu biti postavljeni iza TV-a. U ovaj modul se, pored elektro utičnica, ugrađuju i multimedijalne utičnice o kojima možete detaljnije čitati u tekstu o multimedijalnim instalacijama u stanu. Drugi modul postavlja se u istoj vertikanoj osi na visini od 30cm od poda, tako da se nalazi iza TV komode koja je obično visine od 30 do 50cm, i u kojoj se nalaze prateći uređaji. Ovaj modul takođe pored nekoliko elektro utičnica sadrži multimedijalne utičnice. Ukoliko planirate više uređaja, kao što je na primer HiFi sistem, na istoj poziciji, obavezno predvideti dodatne module.

Utičnice za TV

Kako se svakodnevno pojavljuju nove tehnologije i multimedijalni uređaji kao dodaci sistemima kućne zabave bilo bi dobro predvideti način da se aktuelni i budući uređaji povežu sa TV-om. Naš savet bi bio da se u sam zid neposredno pored strujnih utičnica ugradi vertikalan kanal u koji bi bili sakriveni svi multimedijalni kablovi između TV-a i ostalih uređaja (top boxova, soundbarova, HiFi uređaja, konzola itd.). Na ovaj način osiguravamo mogućnost dodavanja novih uređaja ili zamene konekcija između TV-a okačenog na zid i dodatnih uređaja koji se nalaze u komodi bez naknadnih radova na samom zidu. Više detalja o ovom načinu povezivanja kao i tehničke crteže možete pronaći u tekstu o multimedijalnim instalacijama u stanu.

Utičnice za klima uređaje u svim prostorijama pozicionirati prema položaju klime na visini od 220cm od poda. Postoji mogućnost vezivanja klima uređaja direktno na naponski kabl bez utičnice. Ovakvo povezivanje je vizuelno mnogo bolja opcija jer ne zahteva kabl van jedinice, ali u ovom slučaju klima uređaj mora imati poseban osigurač na koji nisu povezani drugi potrošači.

Lokalne utičnice u dnevnoj sobi

Pored namenskih utičnica za sistem za zabavu u dnevnoj sobi obavezno predvidite i nešto više lokalnih utičnica za podne lampe i eventualne dodatne sadržaje u budućnosti.

Servisne utičnice u dnevnoj sobi

Ovde važi isto pravilo kao i u kuhinji, a i u ostalim prostorijama. Servisne utičnice predvideti tako da cela prostorija bude “pokrivena”, okvirno pravilo kojim se možete voditi je da servisne utičnice budu na međusobnom rastojanju od maksimalno 3m. Najzgodnije je i vizuelno najprihvatljivije da utičnice budu vezane za početak zida, na primer na 15cm od vrata ili kraja zida. Ovako se postiže poravnanje sa prekidačima koji se pozicioniraju i istoj vertikaloj osi kao i uravnotežen ritam utičnica kroz ceo stan. Ukoliko postoji veći broj lako dostupnih lokalnih utičnica nema potrebe u neposrednoj blizini planirati i servisne utičnice, a upravo zbog ovog preklapanja servisne utičnice se planiraju poslednje.

Utičnice u spavaćoj sobi

Iako brojna sociološko-medicinska istraživanja upozoravaju na opasnosti multimedijalnih uređaja u prostoru u kome se spava, nažalost oni su i dalje gotovo neizbežni pri projektovanju spavaće sobe.

Namenske utičnice u spavaćoj sobi

Ukoliko postoje, namenske utičnice u spavaćoj sobi obično služe za TV i prateće uređaje, a važe isti saveti za pozicioniranje kao u dnevnoj sobi.

Lokalne utičnice u spavaćoj sobi

Najveći broj utičnica u spavaćoj sobi su lokalne utičnice vezane za položaj kreveta. Neizbežne utičnice za punjače trebalo bi pozicionirati neposredno iznad noćnog stola, obično na visini oko 70cm od poda. Ako lampe za čitanje nisu ugrađene u zid ili okačene na plafon obavezno predvideti utičnice za njih. Vizuelno je najbolje da ove utičnce budu na visini od 30cm od poda, direktno ispod utičnica za noćni stočić kako bi ih isti sakrio. Ukoliko su lampe na neki način ugrađene razmislite o modulu koji će pored utičnice za punjače i slično imati i prekidač za centralno svetlo, kao i za lampu za čitanje sa svake strane kreveta.

Utičnice u spavaćoj sobi
izvor: vimar.com

U slučaju da vaša spavaća soba sadrži i pudrijeru, predvidite utičnicu na odgovarajućoj visini, obično ispod ogledala ili čak ugrađenu u sam stolarski element.

Servisne utičnice u spavaćoj sobi

Ovde važe ista pravila kao i za servisne utičnice u ostalim prostorijama.

Utičnice u kupatilu

Pravila postavljanja utičnica u kupatilu nešto su drugačija nego za ostale prostorije u stanu. Visina utičnica u kupatilu takođe se razlikuje od ostatka stana i iznosi minimum 90cm od poda. U zoni od 60cm od izlaza vode, odnosno tuš kabine, kade i umivaonika utičnice se ne smeju uopšte postavljati.

Namenske utičnice u kupatilu namenjene su mašinama za pranje i sušenje veša. Ove utičnice bi po pravilu trebale biti iznad samih uređaja kako bi se zaštitile od potencijalnog prskanja vode iz uređaja u slučaju kvara.
 
Pored namenskih utičnica u kupatilu se obično nalazi još jedan modul lokalnih utičnica vezan za umivaonik namenjen za male aparate poput fena za kosu ili aparata za brijanje. Ovaj modul se obično postavlja na nešto veću visinu, oko 110cm do 150cm od poda.

Utičnice u kupatilu
izvor: vimar.com

Priključak za bojler izvodi se direktno preko naponskog kabla, bez utičnice, na visini koju diktira položaj i tip bojlera. Protočni bojleri imaju veliku trenutnu potrošnju struje pa zahtevaju dodatnu instalaciju, obično od razvodnog ormana na spratu, u nekim slučajevima čak i od glavnog razvodnog ormana ulaza. U slučaju da se odlučite za ugradnju protočnog bojlera obavezno se posavetujte sa električarem oko mogućnosti da postojeća elektro mreža ulaza, odnosno zgrade, podnese takvo dodatno opterećenje.

Često zaboravljen priključak za mali kupatilski ventilator izvodi se na poziciju ventilacijskog kanala. Paljenje može biti povezano na glavni prekidač za svetlo ili može imati sopstveni prekidač u okviru modula ispred kupatila.

Ukoliko planirate kompletno renoviranje kupatila bilo bi dobro razmisliti i o podnom grejanju na struju. Ovakvi sistemi podnog grejanja su danas pristupačni i jednostavni, a osećaj izlaska iz tuš kabine na tople pločice je neprocenjiv. Sistem se sastoji od termostata koji se postavlja izvan samog kupatila, obično uz prekidače za svetlo, i elemenata koji se postavljaju u cementnu košuljicu, tačnije sonde odnosno senzora temperature i samih grejača koji su postavljeni u specijalnu foliju. 

Još jedan vrlo koristan sistem jeste sistem za odmagljivanje ogledala. Kao i kod podnog grejanja, radi se o elektičnim grejačima postavljenim na foliju, u ovom slučaju folija je samolepiva i lepi se na poleđinu ogledala. Grejači greju površinu ogledala čime se sprečava zamagljivanje usled velike vlažnosti vazduha u kupatilu. Sistem se može povezati na prekidač za svetlo ili može imati sopstveni prekidač, izbor je na vama.

Utičnice u radnoj sobi

Ako radite od kuće ili jednostavno radite i kod kuće verovatno ćete imati radnu sobu ili bar deo koji ćete koristiti kao radni kutak. Shodno vrsti posla kojim se bavite možda će vam biti potreban veći broj utičnica za kućni računar i prateće periferije. Kako bi se izbegla upotreba neurednih produžnih kablova svakako bi vam preporučili veći broj utičnica na poziciji na kojoj će biti računar. U praksi se pokazalo da je obično potreban barem jedan M7 modul utičnica. Pored elektro utičnica u ovim modulima će se naravno naći i mrežne i druge konekcije, a o ovoj temi smo opširnije pisali u tekstu o multimedijalnim instalacijama u stanu.

Utičnice u radnoj sobi
izvor: pinterest.com


Modularna elektro galanterija
Modularna elektro galanterija

Modularna elektro galanterija je standard u novogradnji i renoviranju već neko vreme. Fleksibilnost ovih sistema donosi praktično neograničene funkcionalne i estetske mogućnosti. Kroz ovaj članak ćemo vas upoznati sa tehničkim pojedinostima modularnog sistema, kao i sa izuzetno širokom paletom funkcionalnih i vizuelnih varijacija koje ovaj sistem omogućava.

Ostavi komentar:
Odgovori
-1
Dd
24.11.2022. 08:00

Zaista strucno i jasno i sve opravdano.Pre renoviranja stana nismo dobro isplanirali potrebne uticnice mnogo ih nedostaje, i sad je mnogo stvari disfunkcionalno a postojece uticnice su preopterecene.Otprilike u svakoj prostoriji nedostaje bar po 4. Problem je i zimi sto grejna tela ne smeju da se ukljucuju u produzni kabl.Ima li pomoci i nekog resenja za ovaj slucaj?

Odgovori
+ 2
Bojan Miljević
30.5.2023. 08:36

Na žalost, za tu situaciju nema rešenja. Planiranje se mora obaviti pre renoviranja stana. Produžni kablovi sami po sebi nisu problem, ako su dovoljno kvalitetni. Opet, treba paziti na raspored potrošača po fazama i osiguračima.