Kada renovirate stan, izvucite nulu do svih prekidača

Kada renovirate stan, izvucite nulu do svih prekidača

Ako renovirate stan, bez obzira na to da li planirate da u njega ugradite neki od smart home uređaja, do svakog prekidača za svetlo dovedite žicu za nulu.

Pametni prekidači i dimeri su sve pristupačniji i sve više vlasnika stanova ih ugrađuje. To su sjajni uređaju koji omogućuju da daljinski uključujemo/isključujemo (podešavamo) intenzitet osvetljenja u prostoru. Svetlo se može podešavati sa bilo kog mesta na svetu. To je omogućeno malim uređajem za bežičnu komunikaciju (wi-fi, zigbee...) koji je ugrađen u sam uređaj. Proizvođač uređaja ima i svoju aplikaciju, koja omogućava da mobilnim telefonom kontrolišemo svetlo. Dosta uređaja podržava i glasovne komande preko Google Assistant-a ili Amazon Alexa-e...

U električnim instalacijama koje se koriste u našim stanovima, za osvetljenje se uglavnom koriste dve žice - jedna za fazu i jedna za nulu. Te žice idu od razvodne table na ulazu u stan, kroz zidove, preko razvodnih kutija do svakog potrošača. Klasična izvedba je da se nula (neutralni provodnik) dovodi direktno do potrošača (npr. lustera), a faza se od razvodne kutije spušta prema prekidaču, gde se strujni krug po potrebi otvara ili zatvara.

Većina pametnih dimera i prekidača zahteva da se do njih dovede i žica za nulu! Da bi Wi-Fi deo prekidača/dimera mogao stalno da radi i da dimer/prekidač bude povezan na Internet, potrebno je da bude na naponu i da strujni krug bude zatvoren. Zato je potrebno da se do mesta na kom će se ugraditi prekidač ili dimer dovede žica za nulu, tako što će se od razvodne kutije spustiti još jedna žica povezana sa nulom. Tako će dimer ili prekidač moći da izoluje strujni krug za svetlo od strujnog kruga za mrežu.

Naša iskrena preporuka je da ako renovirate stan, do svakog mesta na kome će se uključivati svetlo dovedete tri žice. Ovo će vam omogućiti naknadnu laku ugradnju pametnih prekidača ili dimera. U suprotnom biste kasnije potencijalno morali da lupate zidove, razvlačite kablove, ispunjavate rupe, gletujete, krečite...Čemu služe pametne kuće
Čemu služe pametne kuće

Vodič kroz neke od mogućnosti smart home sistema. Šta sve mogu i čemu služe.

Vrste smart home sistema
Vrste smart home sistema

Smart home koncept je veoma privlačan skoro svakom ko se sa njim upozna. Velika većina misli da je to za njih preskupo. To ne mora da bude baš tako.

Zašto pametni prekidači i dimeri zahtevaju nulu
Zašto pametni prekidači i dimeri zahtevaju nulu

Velika većina pametnih prekidača za svetlo i dimera zahteva da se do njih dovedu tri žice, umesto dve.

Ostavi komentar: