Da li uzidati kadu ili je staviti na konstrukciju

Da li uzidati kadu ili je staviti na konstrukciju

Za ugradnju kade postoje bar dva standardna načina. Svaki ima svoje prednosti i mane.

Ako ste se odlučili da u kupatilo ugradite kadu, za to postoje bar dva standardna načina. Pretpostavka je da ste se odlučili za akrilnu (plastičnu) kadu. Takva kada se može ozidati, ili postaviti na potkonstrukciju.

Postavljanje kade na potkonstrukciju

Proizvođači modernih kada uz kade nude i metalne konstrukcije na kojima one stoje i plastične obloge kojima se mogu zatvoriti bočne strane. Prednost ovakvog postavljanja kade je brža ugradnja, mogućnost zamene kade u budućnosti, lakša manipulacija sifonom, pa čak i mogućnost eventualnog skidanja kade, na primer u slučaju da je potrebno izneti veš-mašinu iz kupatila

Oni koji su se odlučili da kadu postave na potkonstrukciju, pre kupovine treba da se raspitaju kakva je potkonstrukcija! Veoma je bitno koliko je konstrukcija čvrsta, da se kada ne bi ugibala i pomerala. Na tu čvrstinu najviše utiče broj tačaka oslanjanja na pod, poprečna povezanost vertikalnih elemenata i način oslanjanja na zid.

Kao dobra ilustracija razlike konstrukcija za kadu mogu da posluže sledeće dve slike (preuzete sa sajta diplon.net).

Nožice za kadu
Nožice za nivelaciju za kade koje se uziđuju
Potkonstrukcija za kadu
Potkonstrukcija za kadu

I ako bi nožice koje su prikazane na prvoj slici trebalo koristiti samo kao oslonac kod kada koje se uziđuju, one se često prodaju i kao konstrukcija za kadu. Takve nožice nisu dovoljno stabilne da spreče ugibanje i pomeranje kade.

Ako kada nije dovoljno stabilna i učvršćena, vremenom će "raditi", što za posledicu ima pucanje silikona na spoju kade i zida, zbog čega dolazi do podlivanja vode.

Dobra ideja je postavljanje parčeta gume ispod svake nožice, čime se blago amortizuju vibracije i klizanje kade po podnim pločicama.

Nakon ugradnje, potrebno je iznivelisati kadu, odnosno dovesti je u horizontalan položaj, što se radi pomoću nožica kojima se može štelovati visina.

Uziđivanje kade

Ovo je klasičan postupak ugrađivanja kade. Kada se postavlja na pripremljenu košuljicu, oslonjena na cigle, a bočne strane se zatvaraju pločicama. Potrebno je ostaviti vratanca preko kojih se može prići sifonu. Prednost ovakve ugradnje je čvrstina kanstrukcije. Ako je dobro ugrađena sa ovakvom kadom nećete imati problema sa podlivanjem vode. Osim toga, mnogim ljudima je lepše da se na bočnim stranama kade vide pločice nego plastična obloga.

Ako se dobro izoluje, u klasično ugrađenoj kadi voda može ostati mnogo duže topla nego u onoj postavljenoj na konstrukciju.

Ugradnja hidromasažnih kada

Hidromasažne kade se uglavnom ugrađuju na potkosntrukciju. Postupak je isti, jedina razlika je u tome što vodoinstalater ima više posla.Klasična WC šolja, monoblok ili ugradni vodokotlić
Klasična WC šolja, monoblok ili ugradni vodokotlić

Ovu odluku morate doneti pre renoviranja kupatila. Od nje zavisi priprema vodovodnih i kanalizacionih cevi. U svakom slučaju, morate se prvo konsultovati sa majstorom koje su opcije u vašem kupatilu moguće.

Tuš kabina, klasična kada ili slivnik u podu
Tuš kabina, klasična kada ili slivnik u podu

Jedna od najčešćih dilema pri renoviranju kupatila je da li ugraditi klasičnu kadu, tuš kabinu, slivnik na podu...

Ostavi komentar: